top of page

2-Daagse Opleiding:
Organisatieopstellingen

KernCompany organiseert samen met Cordier & Co een laagdrempelige en leerzame 2-daagse over organisatie opstellingen. Je leert hiermee om anders naar je organisatie en je team te kijken. Je gaat de invloed van het verleden en de onderstroom nog beter snappen en kunt het handelen van mensen begrijpen en er wellicht op een andere, meer lonende manier op anticiperen. En vooral… je krijgt tools en inzichten om nieuwe of andere keuzes te gaan maken die bijdragen aan een vrijer en meer volwassen team en organisatie.

Wat is een organisatieopstelling?

Een organisatiesopstelling geeft snel inzicht in de diepere lagen en onbewuste of ongewenste patronen binnen een organisatie. Een opstelling biedt inzicht maar kan ook direct dienen als actie-oplossingstool omdat je zicht krijgt op wat er mogelijk moet gebeuren om voortgang te realiseren.

Wanneer zet je een organisatieopstelling in?

 • Bij de keuze voor organisatieveranderingen of besluiten.

 • Als je merkt dat de organisatie niet vooruit komt en zaken stroperig of belemmerd worden.

 • Als je merkt dat er veel verloop is in teams of veel ziekteverzuim.

 • Als de tendens van klanten, medewerkers, directie op de onderlaag veelal negatief is.

 • Als je nieuwe frisse keuzes wilt maken voor het optimaliseen van de dienstverlening, voortgang en behoud van de organisatie.

Wat is een teamopstelling?

Een teamopstelling geeft inzicht in de onderliggende teamdynamiek. Wat gaan we uit de weg? Wat mag er geen plek hebben of heeft juist teveel plek? Een opstelling doen met een team geeft bijzonder veel handvatten om als team mee verder te komen. Het vraagt direct om aandacht en openheid.

Wanneer een teamopstelling?

 • Als je zicht wilt op terugkomende onderliggende dynamieken.

 • Als het verleden steeds terugkomt en je juist stappen wilt zetten naar de toekomst.

 • Als er conflict is in een team.

 • Als er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden voor de indeling van het team.

Zowel bij organisatie- als bij teamopstellingen werken we altijd met representanten die los staan van het team of de organisatie. Dit om de onderstroom zonder eigen inbreng echt zichtbaar te maken.

Programma – Dag 1 van 10:00 tot 17:00

 • Uitleg over Organisatie Opstellingen & Systemen ​​​

 • Systeemenergie: hoe werkt dat en hoe herken je die van jouw team?

 • Wetmatigheden & Dynamieken

 • Gedrag van mensen anders interpreteren en benaderen

 • Systemische energie voelen en ervaren

 • Jouw team opstellen

Programma – Dag 2 van 10:00 tot 17:00

 • Boven- en onderstromen voelen, zien en erop kunnen doorvragen en anticiperen

 • Oerkrachten & Ordering van je team

 • Opstellen van jouw team

Voor wie?

Voor HR professionals, leidinggevenden, managers, teamleiders en directieleden

bottom of page