top of page

8-Daagse Basisopleiding:
Systemisch Werk voor professionals

Heb je als professional de wens om meer en dieper zicht te krijgen in je eigen systemische thema’s? Wil je kennis, vaardigheden en gevoeligheid ontwikkelen op het gebied van systemisch werken, denken en handelen? En systemisch werk kunnen toepassen in je eigen werk? Dan is de 8-daagse basisopleiding Systemisch Werk voor jou bedoeld.

Deze opleiding is het fundament onder jouw systemische - én persoonlijke ontwikkeling. Raakt het systemische werken je en wil je volledig

opgeleid worden tot systemisch coach/begeleider? Volg dan ook de 7-daagse vervolgopleiding. In de basisopleiding leer je voldoende om een start te maken met Systemisch Werk en het toe te passen in je werk en leven. De waarde van systemische opstellingen wordt door steeds meer professionals uit verschillende hulpverleningsdisciplines erkend. Evenals systemisch waarnemen en systemisch denken in het algemeen.

Systemisch werk gaat over de werking van de onderstroom binnen systemen en groepen en de invloed daarvan op ons dagelijks leven. Het zijn de terugkerende patronen in je leven die je steeds als elastiekjes terugtrekken in oude patronen. Systemisch werk is een efficiënt middel om (ziels-) veranderingsprocessen in de goede richting te helpen en te versnellen. Ze ontsluiten een verborgen wereld en openen een deur naar dieper begrip. Zowel op zakelijk vlak door organisatieopstellingen, onderwijsopstellingen, als privé door familie-, relatie-, ouder-kind-, met ziekte opstellingen.

20.png

Kennis begint met zelf ervaren

Inhoud training

De nadruk in deze basistraining zal liggen op het familiesysteem, eigen systemische patronen en je houding als begeleider.

Na een korte theoretische inleiding gaan we aan de slag met oefeningen en (eigen) casussen. Zelf ervaren is namelijk erg belangrijk. De in te brengen casussen kunnen divers zijn en er is ruimte voor experimentele opstellingen. Naast grote opstellingen werken we ook met mini-opstellingen in kleine groepen, waarin een bepaald thema of bepaalde dynamiek centraal staat.

 

Binnen de opleiding leer je alles over de algemene systemische basiskennis en kan je een start maken om deze basis te integreren in je werk en leven. In deze training wordt dieper ingegaan op onderstaande thema’s, zowel in de theorie als door oefeningen en opstellingen:

 • Ontwikkelen van je systemische sensor

 • Je hebt oog en gevoel voor wat zich in het (familie) systeem afspeelt;

 • Het genogram;

 • Het lege midden en het geweten; werken zonder oordeel, fenomenologisch systemisch waarnemen en handelen;

 • Onderzoeken wat systeemenergie is en hoe daar contact mee te maken;

 • Je hebt kennis van de werking van systemen binnen families en de drie voortlevingsmechanismen;

 • Herkennen van patronen, verstrikkingen en dynamieken;

 • Je hebt zicht op je eigen patronen;

 • Werken met rituelen;

 • Omgaan met het niet-weten en in je kracht staan als professional;

 • Verschillende lagen van emoties;

 • Werken met abstracties en delen;

 • Eén-op-één opstellingen en één-op-één scan;

 • Verschillende opstellingsformats.

Met uitgebreide
syllabus en certificaat

Wij zijn aangesloten bij het CRKBO (Centraal register Kort Beroepsonderwijs) Je kunt bij je eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen. Mits de opleiding gerelateerd is aan het vakgebied lukt dit meestal wel. Wij bieden al meer dan 23 jaar een professioneel platform voor systemisch werk, Wij bieden jou het fundament onder jouw systemische ontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling. Om jouw kennis en ervaring van het systemisch werken te verbreden en verdiepen.

Voor wie?

Deze 8-daagse basisopleiding is gericht op mensen die met mensen werken, coaches/therapeuten, leidinggevende, adviseurs, HR managers, artsen en Poh'er enz. en ook mensen vanuit de jeugdzorg en het onderwijs. Ook mensen die zichzelf systemisch willen doorgronden zijn welkom. De vervolgopleiding de 8 daagse “Zelf leren vliegen” is volledig gericht op mensen die systemisch werken willen toepassen in hun werk.

bottom of page