top of page

AUM-Meditatie: Controle-Alt-Delete voor Body & Mind

Een middag emoties opspeuren, ervaren en loslaten of herontdekken. Dat gaan we doen met behulp van de Aum meditatie. Dit is een actieve meditatie die zo’n 2,5 uur duurt! Het is intensieve en ook heerlijke rollercoaster! Een echte ontstresser!

Wat is een AUM-Meditatie?

AUM staat voor Awareness Understanding Meditation en is een reis door je emoties, waarin je de kans krijgt om de totaliteit van het leven te ervaren. Je geeft uiting aan je verdriet, boosheid, gekte en vreugde waardoor je je vrijer maakt van innerlijke spanningen en stress.

Deze meditatie bestaat uit 13 fases, die elk hun eigen unieke kenmerken hebben en je op een bepaalde manier beïnvloeden.

AUM is een plek waar je ongegeneerd los kunt gaan in een veilige omgeving. Waar anders kun je met en tegen anderen vrij schreeuwen, gek doen, verdrietig zijn? Waar anders kun je ontladen wat je hebt opgespaard, zonder een ander te schaden?

Mensen die vol boosheid of verdriet zitten en dat niet uiten, vinden in deze meditatie een manier om deze emoties te hanteren. Als je je geblokkeerd voelt om vrij te bewegen, je liefde te laten stromen, je schaterlach weer herontdekken kan hier ook gebeuren. In de AUM kan je daaraan proeven, je begint te veranderen, meer tot bloei te komen. Dat is zo bevrijdend!

De invloed van AUM werkt door in je dagelijks leven. Zelfs het praatje met een onbekende bij de bushalte wordt anders als je net met onbekenden zo’n diepgaande meditatie hebt gedaan. Tijdens de AUM vallen verschillen in leeftijd en status weg. 

bottom of page